Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka plików cookies CODERS HOUSE Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI CODERS HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000714535, NIP 7010797819, REGON 180140253, reprezentowana przez Paulinę Woźniak.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki poufności usług internetowych świadczonych na rzecz Użytkowników. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników naszych usług są wykorzystywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Słownik:

 1. Administrator Danych Osobowych: CODERS HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000714535, NIP 7010797819, REGON 180140253.
 2. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, uzyskiwanie wglądu, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub wielu usług lub funkcjonalności określonych w Polityce.
 6. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://codershouse.eu/en

Niniejszym informujemy, że dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, w tym dane dotyczące adresu IP oraz inne informacje zbierane przez pliki cookies są przetwarzane w następujących celach: 

 1. W celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed wykonaniem umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b)
  1. Poprzez korespondencję mailową kierowaną na adres Administratora Danych Osobowych podany w Serwisie oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora: https://codershouse.eu/en w celu zapoznania się z ofertą Administratora, otrzymania oferty lub informacji nt. usług świadczonych przez Administratora.
  2. Poprzez formularz aplikacyjny.
 2. W przypadku danych osobowych innych niż określone w paragrafie powyżej, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, o ile Użytkownik udzielił zgody na takie przetwarzanie. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 a) RODO. W takim przypadku w przesyłanej wiadomości mailowej prosimy o dodatnie następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu mailowego przez Administratora Danych Osobowych, tj. Coders House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celach prowadzenia korespondencji mailowej związanej z niniejszą wiadomością, w tym udzielenia na nią odpowiedzi przez Administratora”. W przypadku formularza kontaktowego prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów Administratora za pośrednictwem newslettera dostępnego na stronie internetowej: https://codershouse.eu/en, dane osobowe będą przetwarzane, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, i wówczas zasadniczą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W takim przypadku prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody znajdującej się pod formularzem.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynikającego z założenia przez Użytkownika konta na stronie internetowej Administratora: https://codershouse.eu/en dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umów z Administratorem, obsługi tych umów oraz zamówień, rozliczeń finansowych (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także przesyłania przez Administratora informacji marketingowych (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, które przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem decydującym o zapisaniu plików cookies na swoim urządzeniu jest Użytkownik.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy Użytkownik ma prawo do decydowania o zakresie dostępu plików cookies do Jego/Jej urządzenia poprzez zmiany ustawień przeglądarki. 
 1. Sposoby zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach są przedstawione na stronach internetowych producentów oprogramowania:
  1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  4. Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
  5. Opera: https://help.opera.com/en/how-to-clear-browser-cache-history-cookies/

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

 1. Administrator Danych Osobowych może kontaktować się z użytkownikami drogą mailową i/lub telefoniczną w celu obsługi zapytań.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę prosimy o przesłanie emaila na adres: iodo@codershouse.eu. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach jest konieczne do spełnienia oczekiwań Użytkownika dotyczących korespondencji mailowej za pośrednictwem adresu podanego w naszym Serwisie.
 4. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
 5. Administrator Danych Osobowych oraz Jego przedstawiciele upoważnieni do przetwarzania danych osobowych są odbiorcami danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celów oraz zasadniczej podstawy prawnej przetwarzania:
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. marketingu bezpośredniego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń związanych z gwarancją lub rękojmią, jednak przez okres nie krótszy niż 5 lat od rozpoczęcia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym operacje, transakcje oraz postępowania zostały ostatecznie zakończone.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, będą one przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika Jego/Jej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Klauzula informacyjna – zgodnie z przepisami RODO Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia w przypadkach określonych w Art. 17 RODO. W przypadkach określonych w Art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy, Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszą Polityką prywatności będą podlegać przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, tj. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Porozmawiajmy

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy. Po prostu napisz do nas.

KONTAKT

 

Porozmawiajmy

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc w rozwoju Twojej firmy. Napisz do nas.

Kontakt